Stargate Timeline

posted on 07 Jul 2008 14:01 by stargate in Scoops

 Stargate Timeline

50ล้านปีก่อนคริสตศักราช
ชาว Alterans ซึ่งมีความรู้ก้าวหน้าอย่างมาก ได้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มหนึ่งเชื่อในศาสนา อีกกลุ่มเชื่อในวิทยาศาสตร์
กลุ่มที่เชื่อในวิทยาศาสตร์สำรวจอวกาศจนมาถึงกาแลคซีทางช้างเผือกแล้วเลือกโลกเป็นที่ตั้งอาณานิคม จากนั้นก็มีการตั้งอาณานิคมไปยังดาวดวงอื่นๆด้วย แล้วก็วาง Stargate Network ครอบคุมทั่วกาแลคซี
จากนั้นชาว Alterans ก็เริ่มมีการ Ascend  ชาว Alterans ที่ Ascend ในกาแลคซีทางช้างเผือก ได้ปฏิเสธการมีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตอื่นๆที่ไม่ได้ Ascend
และ Ascend อีกกลุ่มที่บ้านเกิด ซึ่งก็คือ Ori ก็เริ่มต่อต้าน ชาว Alterans อื่นๆ ทั้ง Ascend และยังไม่ Ascend โดย Ori อาศัยความเชื่อของคนมาเป็นการเพิ่มพลังให้ตัวเอง

5-10ล้านปีก่อนคริสตศักราช
ชาว Alterans  ในกาแลคซีทางช้างเผือก เริ่มมีการติดเชื้อ ซึ่งคาดว่า Ori เป็นผู้สร้างโรคนี้ขึ้น ได้พยายามหนีโดยการ Ascend ไป แต่ชาว Alterans บ้างส่วนไม่ Ascend แต่หนีไปยัง Pagasus Galaxy โดยใช้ Atlantis ซึ่งก่อนไปได้ใช้ Dakara Superweapon ในการหว่านเชื้อพันธ์ของมนุษย์ไปทั่วกาแลคซี

ระหว่าง 5-10,000,000 และ 8000 ปีก่อน
ชาว Alterans เริ่มตั้งอาณานิคมใน Pagasus Galaxy แล้วก็สร้างมนุษย์ไปทั่วกาแลคซี ต่อมาชาว Alterans ใน Pagasus Galaxy ถูกเรียกว่า Lantean
ชาว Lantean ได้พบกับ Iratus Bug ซึ่งดูดซับ DNA ของมนุษย์ จนต่อมาก็กลายเป็น Wraith
Wraith มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ แล้วก็เริ่มก่อสงครามกับชาว Lantean ซึ่งในตอนแรกชาว Lantean ซึ่งมีเทคโนโลยีสูงกว่าจึงได้เปรียบ แต่ Wraith มีจำนวนเยอะกว่า ผลของสงครามจึงยังไม่มีใครชนะใคร
ชาว Lantean จึงได้สร้างอาวุธที่จะมาสู้กับ Wraith โดยสร้าง Nanite ขึ้นมาฆ่า แต่ว่า Nanite ที่สร้างขึ้น กับพัฒนาตนเองจนในที่สุดก็สร้างตัวเองในรูปแบบมนุษย์ได้สำเร็จเรียกตัวเองว่า Asuran  ชาว Lantean พยายามทำลาย Asuran แต่ไม่สำเร็จ
ในกาแลคซีทางช้างเผือก Goa'uld และ Unas เกิดขึ้นบนดาว P3X-888
ชาว Ascend ในกาแลคซีทางช้างเผือก ได้ป้องกันกาแลคซีจาก Ori
ชาว Asgard ในกาแลคซี Ida เริ่มสำรวจอวกาศ
Goa'uld เรียนรู้ที่จะยึดร่างของ Unas และใช้ stargate ในการสำรวจอวกาศ ซึ่งในตอนนี้ชาว Alterans ได้หายไปจากกาแลคซีทางช้างเผือกแล้ว ต่อมาถูกเรียกว่าชาว Ancient
สงครามระหว่าง Lantean  กับ Wraith ในPagasus Galaxy มาถึงจุดวิกฤต ชาว Lantean เป็นฝ่ายตั้งรับ ชาว Lantean จึงได้หนีกลับมายังโลกทาง Stagate แล้วจม Atlantis ลงใต้มหาสมุทร ชาว Lantean มาถึงโลกได้พบว่ามนุษย์บนโลกมีวิวัฒนาการไปมากแล้ว จึงได้แฝงตัวเองปะปนกับชาวโลก

8000 ปีก่อนคริสตศักราช
ชาว Ancient บนโลกก็สำรวจอวกาศอีกครั้งโดยใช้ Stargate แล้วก็ได้พบกับ Nox , Asgard และ Furling จนจับมือกันเป็นพันธมิตรในที่สุด
Goa'uld พบโลก แล้วเปลี่ยนจากการยึดร่าง Unas มายังร่างของมนุษย์แทน แล้วแทนตัวเองด้วยเทพเจ้าต่างๆ

ระหว่าง 8000ปี ถึง 3000ปีก่อนคริสตศักราช
มนุษย์กลายเป็นทาสของ Goa'uld และถูกเคลื่อนย้ายไปยังดาวต่างๆโดย Stargate
Ra กลายเป็นผู้นำของ System Lord และเป็น Goa'uld คนเดียวที่สิทธิ์บนโลก
ชาว Ancient คนสุดท้าย Ascend

3000 ปีก่อนคริสตศักรา
มนุษย์บนโลกต่อต้าน Ra และฝั่ง Stargate ในที่สุด

คริสตศักราชที่ 500
ชาว Ancient ที่ชื่อ Moros ได้ de-Ascend กลับมาบนโลก แล้วสร้าง Sangraal ขึ้นเพื่อใช้กำจัด Ascend (ต่อมา Moros ถูกเรียกว่า Merlin) แต่ Sangraal ได้ถูก Ascend ที่ชื่อ Mogan Le Fay ทำลาย และแช่แข็ง Merlin ไว้

คริสตศักราช 1928
ได้มีการขุดพบวงแหวนโบราณที่ กีซา ประเทศ อียิปต์

และคริสตศักราช  1995
ประตูแห่งดวงดาว Stargate ได้ถูกเปิดขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ได้ปิดลงหลายพันปี

Comment

Comment:

Tweet

Recommend